Case 1:

DeHerrera v. EquityLink LLC

Case 2:

People v. Villanueva